Benkő Emőke

Pályaív

BENKŐ EMŐKE életútja

Személyisége és pályája alakulására meghatározó volt az a székely család és közösség, amelyből származott, a szülőföldje, Erdővidék, melyhez hű maradt mindvégig.

A családban átélt megpróbáltatások erőssé és hajlíthatatlanná teszik: három éves korától szüleivel és testvéreivel együtt kényszerlakhelyen, kitelepítettként, megbélyegzettként kellet felküzdenie magát, s tehetségével, kitartó munkájával bizonyítania. Apja szembeszegülve a szocialista szövetkezesítéssel, kuláknak bélyegezve, egyszerű erdei munkásként keresi a betevő falatot népes családjának. Így sikerül Emőkének, a legkisebbnek munkásgyerekként bejutnia a Kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemre. Tanári pályáját Arad megyében kezdi, majd Erdőfülén, Bardocon, a szülőfalujában és Baróton folytatja. Emberi, tanári magatartásának jellemzője a hivatástudat, az elvei melletti bátor kiállás.

Sokrétű társadalmi és kulturális tevékenysége közül érdemes kiemelni: 2008-ban a Vidékünk erdővidéki hetilap munkatársa, szerkesztője öt éven keresztül; 2006-ban a Székelyföld területi autonómiáját célzó akaratnyilvánító népszavazás felvállalója és elindítója.

Megjelent kötetei: Nyelvünk lelke. A magyar nyelv ősgyökei erdővidéki székely tájszavakban és földrajzi nevekben. Kolozsvár, 2017; Az önrendelkezés útján. A székely nép belső népszavazásának elindítója Bardoc- Miklósvárszék. Tortoma Kiadó, Barót, 2018.Tanulmány: Aladár és a székelyek. A szkíta-székely-hun-magyar folytonosság újabb bizonyítéka. Kelet Kapuja, II. évf. 2.

Legújabb kötete: Magyar nyelv-madár nyelv. Analógiás gondolkodás, szimbolikus látásmód. Tortoma Kiadó, Barót. 2021.

„Ne féljünk a keresztet felvenni! Akármilyen nehéz is, nem szabad elveszítsük a reményt és az elhivatottságot! Bizakodónak kell lenni. Dolgozzunk keményen és gondolkozzunk távlatokban! Velünk a Jóisten!”- ezt üzeni mindannyiunknak Benkő Emő.

Előadás

Árgyélus

Argyas/Árgyas a szkíták földjén az erdélyi Tündérországnak „vízből születő hőse”; a Tündér király legkisebb fia, becenevén Árgyélus, Tündér Ilona szerelme. Róla mesélnek, róla énekelnek, és az ő emlékére járják az árgyélus-táncot ősidők óta. Folyóvizek, települések őrzik nevét a szkíta időkből kezdve (Hérodotosz adatai), sőt a mindennapi nyelvhasználatban is ritkán, de feltűnik. Melyik az a nép, melyik az a nyelv, melynek ősemlékezete mai napig is megtartotta és élteti Árgyélus nevét; mi köze van az Argyas/ Árgyas folyóhoz és Erdélyhez?

Árgyélus

Argyas/Árgyas is the name of the hero born from the waters, in the Transylvanian Fairyland, he is the youngest son of the Fairy king, nicknamed Árgyélus, the lover of Fairy Helena. He is mentioned in tales, songs and dances from time immemorial (starting with Herodotus). Rivers and settlements bear his name. Which one is the nation and language that kept his name, what is his relation to the river Argyas/ Árgyas and the native name of Transyilvania: Erdély?