Marton Veronika

Előadás

A magyarság Nimródja

Az első Nimród kusita volt. Núbiában született. Ott építette Bábel tornyát, majd ment a Folyamköz vidékére: Uralma kezdetben kiterjedt Bábelre, Erekre, Akkádra, és Sineár földjén minden városra. Innen indult Assurba, megépítette Ninivét, Rechobot-ot, Kalach-ot. Majd indult Baktriába, ill. Adzsembe. Ankisza (Istenadta teremtés) nevű feleségétől Itt születettek a fiai: Hunor és Magor, s harmadikként Bor. Baktriai vadászaton Esau (Ézsau) gyilkolta meg.

Nemcsak a magyarság, hanem több keleti nép is ősatyjának első királyának tartja Nimródot. Ennek két oka lehet:

1. Ha egyetlen Nimród volt, s a népek emlékezete a külön-külön megőrizte, akkor mitikus hősről van szó, nagy királyról, akinek a dícsfényéből arabnak, etiópnak, afrikai és ázsiai kusitának, sőt a magyarságnak is jutott.

2. Ha népeknek más-más időben és helyen megvolt a saját Nimródjuk, akkor a titkot a nimród elnevezés rejti. A magyar vonatkozású források összegzéséből, egybevetéséből világlik ki, volt-e, van-e a magyarságnak „NIMRÓD”-ja.