Varga Csaba

Pályaív

Varga Csaba (1946), író, költő, filozófus, társadalomelmélettel és társadalomfejlesztéssel foglalkozó szociológus; az ELTE BTK szociológia szakán végzett; a Stratégiakutató Intézet Nonprofit Kft. elnöke-ügyvezetője és az Aranymag Intézet vezetője.

Alapinformációk: Varga Csaba Budapesten született, Domokos Katalin (1925) és Varga Rezső (1908-1970) gyermeke. Három gyermeke van. Varga Virág (1970), Varga Borbála (1992), Varga Dorottya (1994) édesapja. Virág lányától Udvari Dóra (1999), Udvari Barnabás (2001), Udvari Jázmin (2010) nagyapja.

Fontosabb munkahelyei:

Fiatal Művészek Klubja, igazgató (1978-1980), Népművelési Intézet, munkatárs (1984-1988), Magyar Írók Szövetsége, titkár (1988), HÉA Stratégiakutató Intézet, majd Stratégiakutató Intézet kht (1992-től), végül Stratégiakutató Intézet Nonprofit Kft. elnök, ügyvezető (2009-től).

Mindez azt jelenti, hogy a hetvenes évek második felében Budapesten a legendás Fiatal Művészek Klubját vezeti. A nyolcvanas években a Népművelési Intézetben település- és társadalomfejlesztő, majd a Magyar Írók Szövetségének titkára, később az 1989/1990-es rendszerváltás után szervezi meg a Stratégiakutató Intézetet. Rövidebb-hosszabb ideig tanított a Pannon Egyetemen, a Budapesti Gazdasági Főiskolán, a Századvég Politikai Főiskolán, s a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen. 

Szociológiai, társadalomelméleti munkássága:

Falu és városkutatások (1972- ), térszerkezeti kutatások (1986- ), jövőkutatások, jövőstratégiák készítése (1976- ), konzervatívizmuselmélet (1992- ), globalizáció és lokalizáció (1993- ), információs társadalom elmélet és gyakorlat (1993- ), tudás és tudattársadalom elmélet (1995-), egységtársadalom elmélet és vízió (2000- ), metaelmélet, vagy egyesített elmélet (2002-től), új szerelem- és szeretet koncepció és vízió (2011-től), szeretetfalva és boldogságváros program (2015-től), Új Aranykor felfogás és jövőprogram (2016-tól), stb. A Stratégiakutató Intézet szakértőivel az elmúlt 12 évben közel száz magyar és angol nyelvű tanulmányt írtak a Magyar Országgyűlésnek.  

Fontosabb korábbi művei (esszék, tanulmányok):

Eddig 37 könyve jelent meg.

Néhány korábbi könyve: Azon túl ott a tág világ (Bánlaky Pállal, Magvető, Gyorsuló idő, 1977), Reformvár (Kamarás Istvánnal, Magvető, JAK-füzetek, 1984), Dunatáji tudósítás, válogatott esszék (Gondolat, 1988), Magyarország eresz alatt, válogatott szociográfiák (Magvető, 1989), Hagyomány és stratégia (Kapu Könyvek, 1998), Szabadság-kísérletek (V-kiadó, 1999), Vidékfejlesztés az információs korban avagy a lokalitás esélyei (Agroinform, 2000), A legutolsó utolsó esély (Kiss Endrével, Stratégiakutató Intézet). Új elmélethorizontok előtt (Tertia, 2003), Új demokrácia- és államelmélet (Ugrin Emesével, Századvég 2006), A metafilozófia gyönyörűsége (Kairos, 2008).

Új könyvek (irodalmi művek, esszék):

Varga Csaba: Tanítások a Magasságostól, esszék, SKI, 2011

Varga Csaba: A társadalom felébredése az agóniából, tanulmányok,

        VHTA, 2011

Varga Csaba: Isteni jelem, a Szerelem, versek, SKI, 2014,

Varga Csaba: Isteni Szerelem, a Sorsom, versek, SKI, 2014

Varga Csaba: Isteni Sorsom, a Boldogságunk, versek, SKI, 2016

Varga Csaba: Isteni boldogságunk, a Belső Feltámadás, SKI 2020

Varga Csaba: Szeretetfalva, boldogságváros, tanulmányok, SKI, 2015

Varga Csaba: Istenemberré válás, új antropológia, metafilozófia, új világkép, esszé, SKI, 2016

Varga Csaba: Új Aranykor kapujában, esszék, SKI, 2018

Varga Csaba: A megváltó szerelem, képes versek, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2018,

Varga Csaba: Boldog Szerelempár, képes versek 2. Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2020

Varga Csaba: Megváltott Istenpár, képes versek 3. Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2021

Varga Csaba: A gyönyörű újjászületés, tanulmányok, Stratégiakutató Intézet, 2020

Varga Csaba: Feltámadás mosolyogva, esszék, Stratégiakutató Intézet, 2021

Varga Csaba: Fénykor víziók, képes költői esszék az Új Aranykorról, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2021

Az elmúlt hét évben (2013-2021) tehát hét verseskötete is megjelent a magas minőségű szerelemről és ennek tapasztalatairól.

Varga Csabával mintegy 120 videófilm készült. 

Angol nyelven megjelent könyvei:

New theory of state and democracy (Ugrin Emesével, 2008), Unified Theories (Cs. Varga, I. Dienes, R.L. Amoroso, eds), The Noetic Press, Orinda USA.

Szakmai tevékenységei:


Az INCO című – információs korról szóló elméleti-gyakorlati – folyóirat főszerkesztője, az e-Világ, információs társadalom folyóirat szerkesztő bizottságának elnöke (2007-ig), az ARCA című internetes filozófiai folyóirat szerkesztője, stb.
1998 óta három könyvsorozat kitalálója, egyik szerkesztője és szerzője: ezek a Nemzeti stratégia Könyvek 2020-ig és az Információs Társadalom Könyvek. Az utóbbi sorozatban jelent meg A tudás társadalma I-II. (2002). A harmadik könyvsorozat a Metaelméleti könyvek, ebben publikálta a Metaelmélet, metafilozófia c. könyvét  (2005). 2016-tól működnek a Három Út Lélekegyetem kísérleti képzései, amelyek elsősorban az ember Belső Útját tanítják.

Társadalomfejlesztői szerepei:

Társadalomkutatói munkássága mellett részt vett és vesz társadalomfejlesztési kísérletekben, projektekben: olvasótáborok (1972-1985), falukísérletek (1969-1999), népfőiskolák (1982-1987), információs társadalom, intelligens régió projektek, tudásváros fejlesztések, (1998-2012), demokrácia- és közösségfejlesztés (2004-től 2012-ig), Kristályvölgy Faluközösség szeretetfalva programja (2016-tól), Pilisszentkereszti Új Édenkert (2016-tól), Szentes boldogságváros program (2018-tól), Új Aranykor kutatás (2010-tól) stb.

Vallása: református.

Élete több városhoz kötődik, többek között Budapesthez (most Máriaremetéhez) és jelenleg Pilisszentkereszthez és Veszprémhez is.