Dr. Czeglédi Katalin

Pályaív

Életrajz és az írásaim válogatott bibliográfiája.

Dr. CZEGLÉDI KATALIN (Hajdúnánás, 1947. szept. 13.) – nyelvész, az altajisztika doktora. Nyergesújfaluban érettségizett (1966). A szegedi JATE Bölcsészettudományi Karán magyar-orosz-altajisztika szakán tanult (1970-75), altajisztikából speciális képzésben részesült, doktori fokozatát is belőle írta. Az esztergomi Vitéz János Tanítóképző és a Károli Gáspár Református Egyetem tanára.

Főbb kutatási területei és tevékenysége: a földrajzi nevek, a neveket érintő magyar, szláv, altáji, uráli és az indoeurópai nyelvcsaládba sorolt nyelvek, a magyar és idegen nyelvek (angol, orosz, török, csuvas) tanítása. Tanulmányok és könyvek fordítása. Könyvei (Válogatott bibliográfia):

1.  CZEGLÉDI 1982: CATHERINE CZEGLÉDI, Contribution to the Microtoponymy of the Chuvash Republic. In: Chuvash Studies, Edited by András Róna-Tas. Akadémiai Kiadó. Budapest. 1982:19-45.       

2. CZEGLÉDI 2007: Szkíta-hun nyelv őstörténete, Hangtan. Farkas-Lőrinc Imre Könyvkiadó 2007.

3. CZEGLÉDI2007:Szkíta-hun nyelv őstörténete, Ősmondattan. Farkas-Lőrinc Imre Könyvkiadó 2007.

4. CZEGLÉDI2012: Nyelvcsaládok vakvágányon.  Farkas-Lőrinc Imre Könyvkiadó 2012.

5. CZEGLÉDI2012: A magyar nyelv szerepe őstörténetünk kutatásában I. Nyelvészeti őstörténeti tanulmányok. Czeglédi Katalin, Hungary, Pilisvörösvár, 2012. Tartalom:  A magyar nyelv mint történeti forrás az őstörténeti kutatásokban 8. old.; A földrajzi nevek és a magyar őstörténet 34. old.; A földrajzi nevek szerepe a magyar őstörténet kutatásában 43. old.; A magyar nyelv keleti gyökereiről 67. old.; A Kárpát-medence földrajzi neveinek keleti kapcsolatai (Szinva) 75. old. Magánkiadás. 20 példány.

6. CZEGLÉDI2012: A magyar nyelv szerepe őstörténetünk kutatásában II. Nyelvészeti őstörténeti tanulmányok. Czeglédi Katalin, Hungary, Pilisvörösvár, 2012. Magánkiadás. 20 példány. Tartalom: A Volga-Urál vidéke földrajzi neveinek nyelvtana (szkíta, hun nyelvtan) 3. old.; A földrajzi nevek és a magyar őstörténet az Iszter folyó kapcsán 65. old.; Kultúrák találkozása a földrajzi nevek tükrében (Kuma) 87. old.

7.  CZEGLÉDI2012: A magyar nyelv szerepe őstörténetünk kutatásában III. A magyar-csagatáj nyelvviszony. Czeglédi Katalin, Hungary, Pilisvörösvár, 2012. Magánkiadás. 20 példány.

8.  CZEGLÉDI2012: A magyar nyelv szerepe őstörténetünk kutatásában IV. A magyar-mongol nyelvviszony. Czeglédi Katalin, Hungary, Pilisvörösvár, 2012. Magánkiadás. 20 példány.

9.  CZEGLÉDI2013: A magyar nyelv szerepe őstörténetünk kutatásában IV. A magyar-mongol nyelvviszony. Második, bővített kiadás. Czeglédi Katalin, Hungary, Pilisvörösvár, 2013. Magánkiadás.  20 példány.

10.  CZEGLÉDI2012: A magyar nyelv szerepe őstörténetünk kutatásában V. Személynevek, népnevek, címnevek. Czeglédi Katalin, Hungary, Pilisvörösvár, 2012. Magánkiadás. 20 példány.

11.  CZEGLÉDI2012: A magyar nyelv szerepe őstörténetünk kutatásában VI. Törzsneveink.  Czeglédi Katalin, Hungary, Pilisvörösvár, 2012. Magánkiadás. 20 példány.

12.  CZEGLÉDI2012: A magyar nyelv szerepe őstörténetünk kutatásában VII. A magyar népnév és a torgaji magyarok neve. A keleti magyar sezserék nyelvi tanulságai.  Czeglédi Katalin, Hungary, Pilisvörösvár, 2012. Magánkiadás. 20 példány.

13.  CZEGLÉDI2012: A magyar nyelv szerepe őstörténetünk kutatásában VIII. A szekér, a kiremet és a körte.   Czeglédi Katalin, Hungary, Pilisvörösvár, 2012. Magánkiadás. 20 példány.

14.  CZEGLÉDI2012: A magyar nyelv szerepe őstörténetünk kutatásában IX. A magyar-bolgár nyelvviszony.  Czeglédi Katalin, Hungary, Pilisvörösvár, 2012. Magánkiadás. 20 példány.

15.  CZEGLÉDI2013: A magyar nyelv szerepe őstörténetünk kutatásában X. A magyar-török nyelvviszony. Mahmūd al-Kāšγari török szótárának és nyelvtanának alapján. I. kötet.  Czeglédi Katalin, Hungary, Pilisvörösvár, 2013. Magánkiadás. 20 példány.

16.  CZEGLÉDI2013: A magyar nyelv szerepe őstörténetünk kutatásában X. A magyar-török nyelvviszony. Mahmūd al-Kāšγari török szótárának és nyelvtanának alapján. II. kötet. Czeglédi Katalin, Hungary, Pilisvörösvár, 2013. Magánkiadás. 20 példány.

17.  CZEGLÉDI2012: A szkíta-hun nyelvek története. Gyökrendszer. I-II-III. kötet. Czeglédi Katalin, Hungary, Pilisvörösvár, 2012. Magánkiadás. 20 példány.

18.  CZEGLÉDI2012: Könyvbemutatók-könyvkritikák I. ‘Egyek vagyunk a teremtőnkkel’ (Gyárfás Ágnes). Czeglédi Katalin, Hungary, Pilisvörösvár, 2012. Magánkiadás. 20 példány.Tartalom: Angela Marcantonio A történeti nyelvészet és a magyar nyelv eredete című könyvéről 3. old.; Angela Marcantonio Az uráli nyelvcsalád című könyvéről 17. old.; Angela Marcantonio Nyelvtörténet és magyar őstörténet című írásáról 46. old.; A régész tanulmánya nyelvész szemmel 48. old.; Ucsiraltu írásaihoz 52. old.; Rovásfeliratos emlékekről nyelvész szemmel 64. old. A magyar nyelv iráni vagy a szkíta-hun kapcsolatairól 69. old.; Bálint Gábor és a magyar nyelv 89. old.;  Megjegyzések Kazár Lajos, A magyar őstörténet nyelvészeti vonatkozásai különös tekintettel a japán nyelvre című cikkéhez 129. old.;  A keleti magyar sezserék nyelvi tanulságai 131.; Róna-Tas András Tudtak-e írni a magyarok a honfoglalás előtt?  című tanulmányáról 160. old.; Gondolatok Boda László, A névvégek vallatása című írásáról 170. old.; Boda László Az ugorok. Miért nem finnugor nyelv a magyar című könyvéről 175. old.; Kelemen András Tépőzáras oroszlánszáj című könyvéről nyelvész szemmel 201. old.; Gyárfás Ágnes A Halotti beszéd mondattana című könyvéről 232. old.

19.  CZEGLÉDI2012: Könyvbemutatók-könyvkritikák II. ‘Zsebemben sok kicsi alma van’. Czeglédi Katalin, Hungary, Pilisvörösvár, 2012. Magánkiadás. 20 példány.

20.  CZEGLÉDI2012: Nyelvi kapcsolatainkról másképpen I. Általános és alkalmazott nyelvészeti tanulmányok. Czeglédi Katalin, Hungary, Pilisvörösvár, 2012. Magánkiadás. 20 példány. Tartalom: Új módszerek, új szemlélet, bővebb kutatási terület  9. old.; Múltunkról a nyelv tükrében 14. old.; Nyelvi funkció és gondolkodás a földrajzi nevek tükrében  28. old.; A kommunikáció nyelvészeti aspektusai a földrajzi nevek fényében 38. old.; Nyelvhasználat és nyelvi eredet a földrajzi nevekben 43. old.; A földrajzi nevek összehasonlító jelentéstani vizsgálatairól 54. old.; Jel és jelentés a földrajzi nevekben 65. old.; Variabilitás és nyelvhasználat a földrajzi nevekben  78. old.; Poliszémia és homonímia a földrajzi nevekben 90. old.; Nyelvi kapcsolatainkról másképpen. Ellentét és ekvivalencia a földrajzi nevek jelentésében 102. old.; Nyelvi kompetencia – kommunikatív kompetencia a földrajzi nevek felől megközelítve 120. old.; Szintaxis és szemantika a földrajzi nevek fényében 142. old.; A szó szavunk és a földrajzi  nevek 152. old.; Kettő az egyben (Nyelvünk logikai alapja a földrajzi nevek kapcsán) 165. old..; Számjelölés a Volga vidéki orosz használatú földrajzi neveken 195. old.; A birtoklás jelölése a Volga-Urál vidéki földrajzi neveken 205. old.;

21.  CZEGLÉDI2012: Nyelvi kapcsolatainkról másképpen II. Általános és alkalmazott nyelvészeti tanulmányok. Czeglédi Katalin, Hungary, Pilisvörösvár, 2012. Magánkiadás. 20 példány. Tartalom: Interkultúrális kommunikáció a földrajzi névi kutatások tükrében 2. old.; A hitünk alapja 8. old.;  A magyar őstörténet és a nyelv. Az  idő kapcsán 46. old.; Madárnevek 67. old.

22.  CZEGLÉDI2013: Nyelvi kapcsolatainkról másképpen III. A komi-zürjén nyelvjárási és a magyar nyelvi kapcsolatok nyelvi és őstörténeti tanulságai. Czeglédi Katalin, Hungary, Pilisvörösvár, 2013. Magánkiadás.

23.  CZEGLÉDI2013: Nyelvi kapcsolatainkról másképpen IV. Számneveink. Czeglédi Katalin, Hungary, Pilisvörösvár, 2013. Magánkiadás.  20 példány.

24.  CZEGLÉDI2013: Nyelvi kapcsolatainkról másképpen V. A névmások. Czeglédi Katalin, Hungary, Pilisvörösvár, 2013. Magánkiadás. 20 példány.

25.  CZEGLÉDI2013: Kis orosz nyelvtan és gyakorlókönyv. Czeglédi Katalin, Hungary, Pilisvörösvár, 2013. Magánkiadás.  20 példány.

26. CZEGLÉDI2006: Nyelvészeti őstörténeti Füzetek 4. Idegen szavak, kifejezések a nyelvészetben. Miskolci Bölcsész Egyesület 2006.

27. CZEGLÉDI2014: Русская грамматика для высших. Czeglédi Katalin, Hungary (Венгрия), Pilisvörösvár, 2014. Magánkiadás. 20 példány.

28. CZEGLÉDI2014: Magyar nyelv magyarul tanulók számára. (Kezdőknek, haladóknak). Czeglédi Katalin, Hungary, Pilisvörösvár, 2014. Magánkiadás. 20 példány. + 3db. CD hanganyag.

29. CZEGLÉDI2014: Словарь грамматических терминологий. Dictionary of grammatical terminologies. Nyelvészeti szakkifejezések szótára. Czeglédi Katalin, Венгрия (Hungary) Pilisvörösvár, 2014. Magánkiadás. 20 példány.

30. CZEGLÉDI2015: A magyar nyelv szerepe őstörténetünk kutatásában XI. A kereszt. Czeglédi Katalin, Hungary, Pilisvörösvár, 2015. Magánkiadás. 20 példány.

31. CZEGLÉDI2016: A földrajzi nevek etimológiai szótára. Volga-Urál vidék 1-6 kötet. 2016. Kézirat.

32. CZEGLÉDI2016: A magyar nép és elődei hitéről. 2016.  Kézirat.

33. CZEGLÉDI2021: A Volga-Urál vidéke földrajzi neveinek nyelvtana és kapcsolatai. VI rész: I. Hangtan II. Mondattan III. Alaktan – Gyökrendszer, Toldalékok rendszere (képző, jel, rag) –, IV. Szófajok rendszere (ige, főnév – tulajdonnév, köznév -, melléknév, számnév – tőszámnév, sorszámnév -, névmás  – személyes, mutató, birtokos, határozatlan, általános-), V. Jelentéstan, VI. Nyelvészeti szakkifejezések szótára. 2021. Kézirat.

34. CZEGLÉDI2021:  Magyar – türk nyelvi kapcsolatok. Maḥmūd al- Kāšγarī: Dīvān Luγāt at-Turk A türk nyelvjárások gyűjteménye, szótár és nyelvtan alapján. I-V. kötet. Czeglédi Katalin, Hungary, Pilisvörösvár, 2021. Kézirat.

Fordítások:

1. CZEGLÉDI1977: Czeglédi Katalin mesefordítása csuvas nyelvről magyarra: Szegénység. 1977: 201-204.; Az ölyv. 224-226. In: Mese a tölgyfa tetején. Csuvas mesék. Európa Könyvkiadó, Budapest 1977. Népek meséi, szerkesztette Karig Sára. Csuvas mesék.

2. CZEGLÉDI 2018: BAHŠI Iman Džagfar története. Bulgár évkönyvek gyűjteménye 1680.  A „Džagfar tarihi” ‘Džagfar története’ szöveg ismertetése orosz nyelven. Készítették I.M.- K. Nigmatullin és Petropavlovsk város lakói 1939-ben. „Bulgaria” közlöny szerkesztése. Orenburg 1993. Orosz nyelvről magyarra fordította: Czeglédi Katalin, + Czeglédi Katalin: Jegyzetek (542 oldal.) Hungary, 2018.

3. CZEGLÉDI2019-2021: Maxmūd al-Kāšγari 2008. A könyv eredeti címe Dīvān Lugāt at-Turk, oroszra fordította, az előszót és a megjegyzéseket írta Z. – M. Auezova. A szómutatót összeállította R. Ermersz. – Almati: Dajk-Press, 2005. – 1288 oldal + 2 oldal. Orosz nyelvről magyarra fordította Czeglédi Katalin, Hungary, 2009-2021. Kézirat.

4. CZEGLÉDI2013: Sz. G. Botalov, Hunok Ázsiában és Európában. Orosz nyelvről magyarra fordította Czeglédi Katalin, Hungary, Nap-kút Kiadó Budapest, 2013.

5.  CZEGLÉDI2019: Ева др. Аради – Иштван ПхШ. Бакк – Агнеш др. Дярфаш, Прошлое и настоящее. Magyar nyelvről oroszra fordította Czeglédi Katalin, Hungary, 2019. Kézirat.

6. CZEGLÉDI2021: Éva Dr. Aradi – István PhS. Bakk – Ágnes Dr. Gyárfás, Past and Present. Magyar nyelvről angolra fordította Czeglédi Katalin, Hungary, 2021. Kézirat.

Előadás

A magyar népnév és kapcsolatai

A magyar népnévről már korábban írtunk, ám a kutatásaink előrehaladtával és újabb források megismerésével megerősödött a magyar népnév eredetére vonatkozó megállapításunk, egyben ki is egészült. A magyar népnevet személynévi eredetű dinasztianévből származónak tartjuk. A jelentése „monyhoz, tojáshoz, maghoz tartozó”. A szerkezeti felépítése: magya-: szótő + -r: képző.

The Hungarian ethnonym and its connectings

About the ethnonym Magyar: our results show that it has its origin in a dynasty’s name, which in turn comes from a personal name. It means: ’belonging to egg ʾmony, seedʾ. Its construction: Madya-: root ’egg, seedʾ + -r: suffix ’belonging to somebody, something’.